Nieuws

Hoogst aantal vacatures ooit!

Je kunt er niet omheen!

Het gaat goed met de Nederlandse economie. Dit was al te merken aan de toename van het aantal interim-opdrachten. Bedrijven hebben extra capaciteit nodig voor projecten waarvoor specialistische kennis nodig is, zoals procesoptimalisaties en software-implementaties. Dit naast de gebruikelijk inzet bij pieken en ziekte c.q. zwangerschapsverlof.

Daar komt nu een extra behoefte bij. Door het groeiend aantal vacatures en de schaarste aan passende kandidaten duurt de werving langer. Er is een stijgende behoefte aan freelancers die de tussenperiode overbruggen.

Een freelancer is duur, wordt wel eens gedacht. En toch, als je de voordelen onder de loep neemt, blijkt het een goede investering te zijn.

Voordelen freelancers

Financiële voordelen: de werkgever die beroep doet op een freelancer betaalt alleen voor de geleverde arbeid en eventueel reiskosten. Er is geen sprake van sociale lasten, vakantiegeld, ziekteverlof, …

Flexibiliteit: bedrijven zijn constant in beweging, freelancers kunnen qua werkzaamheden, werktijden en opdrachtduur hierin meebewegen.

Zelfstandigheid: een freelancer heeft weinig begeleiding nodig.

Ervaring: een freelancer kan doorgaans bogen op een rijke ervaring. Tevens is hij in staat om deze ervaring over te dragen bij de opdrachtgever.

Snelheid: nieuwe opdrachten in nieuwe bedrijven… Een freelancer maakt zich de methodes en procedures snel eigen en is snel operationeel.

Verandermanagement: nieuwe opdrachten in nieuwe bedrijven… Verandering schrikt een freelancer niet af. Als een kameleon weet hij zich heel snel aan te passen aan een nieuwe omgeving. Uit ervaring weet hij dat veranderingen voor de vaste medewerkers vaak moeilijker zijn. Hij weet dit in goede banen te leiden.

Continuiteit: naast het uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden is een freelancer ook in staat om deze, indien nodig, beschreven en overdragen worden

Adviseur: dankzij de rijke ervaring kan de freelancer benchmarken en heeft de opdrachtgever profijt van de eerdere ervaringen. Een freelancer krijgt er energie van als hij een verschil kan maken bij de opdrachtgever.

 

Voorbeelden door Syngo succesvol ingevulde opdrachten

* Zelfstandig opzetten en uitvoeren van de financiële administratie voor een recent aangekochte entiteit. Tevens begeleiden cultuurverandering van familiebedrijf naar multinational.

* Zorg dragen voor effectieve en efficiënte uitvoering van de taken en activiteiten die vallen binnen het takenpakket van de Finance Manager ter tijdelijke vervanging van de vaste kracht wegens langdurige ziekte.

* Ter tijdelijke vervanging van een vaste kracht zorg dragen voor een juiste, volledige en tijdige afwikkeling van de salarisadministratie en de daarbij behorende (overige) werkzaamheden.

Is uw bedrijf nog op zoek naar iemand die een tussen periode kan invullen, omdat bepaalde vacatures maar niet gevuld worden. Neem dan contact met ons op!

adminHoogst aantal vacatures ooit!