Nieuws

Finance heeft de toekomst

Onze consultants worden dagelijks geconfronteerd met deze boeiende ontwikkelingen.

De wereld verandert. Organisaties veranderen. Finance heeft de toekomst!

Niet alleen omdat ze de boekhouding doen, maar omdat ze ook helpen bij het besturen van organisaties. De klassieke rol van Finance ging vooral om het rapporteren van het verleden. Tegenwoordig focust men zich op realtime rapportages en het voorspellen van de toekomst. Teveel managementteams vergaderen over het verleden in plaats van over de toekomst. De nieuwe route gaat juist andersom. Er wordt nu gekeken naar welke strategische keuzes gemaakt zijn en waarom. Uiteraard moet het dashboard SMART zijn, maar minstens zo belangrijk is dat het aanleiding moet geven tot gedragswijziging en aansluit bij de strategie van de organisatie.

De financiële afdeling krijgt hierdoor een steeds centralere rol in de organisatie. De basis zijn processen en procedures, goede ondersteuning van automatisering en beschikbaarheid van alle data. Op basis hiervan worden de medewerkers ondersteund om optimaal te presteren.

De vereiste skills veranderen hierdoor. Denk hierbij onder andere aan

IT-kennis, Business Intelligence, en analytische vaardigheden
Ook al verandert de rol van Finance, natuurlijk moeten nog steeds cijfermatige rapportages op basis van het verleden geproduceerd worden. Maar daar blijft het alleen niet bij; je hebt te maken met realtime cijfers en je hebt te maken met méér cijfers waar je je voordeel mee kan doen. Denk aan de mogelijkheden die big data biedt en waar de financiële afdeling zijn voordeel mee kan doen.
Nu er zoveel data beschikbaar is, gaat het niet alleen meer om de klassieke financiële data; je hebt ook te maken met o.a. inkoopcijfers en verkoopcijfers. Alleen door het kunnen analyseren en interpreteren van deze cijfers kun je verbanden leggen en gerichte voorspellingen doen. Tevens kun je zien waar er in het proces data niet correct wordt gegenereerd. Fouten in procedures en dus verbeterpunten komen zo ook boven tafel.

Communicatieve vaardigheden: presenteren, overtuigen en motiveren.
Wat de informatiebehoefte is, moet per afdeling in kaart gebracht. Denk ook aan niet financiële informatie! Organisaties verwachten meer en meer een verhaal bij de cijfers. En de directie bij de hand nemen om cijfers te duiden, is wat anders dan het overhandigen van een maandelijkse rapportage. Als je een strategisch advies geeft met als doel te overtuigen, is het laten zien van de ‘droge’ cijfers alleen niet voldoende. Wil je mensen meenemen in je verhaal, dan moet je goed kunnen presenteren, overtuigen en motiveren. 

Verandermanagement Individuen en organisaties zijn er doorgaans niet op gericht te veranderen. Vooral menselijke factoren spelen een grote rol spelen bij het realiseren van veranderingen. Cruciaal hiervoor is dat het zo snel mogelijk geaccepteerd worden door zo veel mogelijk medewerkers en dat het uiteindelijk ook toegepast worden en verbetering zien.
Veel praten, duidelijke communicatie, kleine stapjes nemen, inlevingsvermogen en coachende vaardigheden zijn vereist om medewerkers mee te krijgen in de verandering.

Syngo heeft een uitgebreide pool van ervaren freelancers die u kunnen begeleiden met deze veranderingen. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs met één van onze freelancers om uw behoefte en de mogelijke oplossingen te bespreken. Bel 040 -8512158 en plan een kennismaking in.

adminFinance heeft de toekomst