Nieuws

De Interim Manager

Het lukt een interim manager vaak wel om een verandering of project in korte tijd te laten slagen. Maar hoe kan het dat dit een manager binnen het bedrijf dit niet lukt? Lees hier 6 tips die wij hebben gekregen vanuit ons netwerk van ervaren freelance finance managers!

1. Zorg dat je aanwezig bent op de werkvloer
Veel leidinggevenden vergeten dat het belangrijk is om veel aanwezig te zijn op de werkvloer. Het is namelijk van belang dat je weet wat er bij je medewerkers speelt, zij bepalen immers het succes van je organisatie. Zorg er daarom voor dat jij je medewerkers dagelijks spreekt, hierdoor bouw je een vertrouwensband op. Door het dagelijks contact dat je hebt, zullen medewerkers ook eerder geneigd zijn jou te vertellen wat er speelt en de emotionele waarden die hierachter schuilt.

2. Zorg ervoor dat je oprecht en eerlijk bent
Zorg ervoor dat jij je medewerkers meeneemt in het verhaal achter het bedrijf en zorg ervoor dat je verteld waar het om gaat. Als er een probleem is of dingen lopen anders dan verwacht, leg dit dan uit. De medewerker kan je dan niet alleen helpen, maar begrijpt het probleem ook beter. Ook hierdoor bouw je een vertrouwensband op en je zorgt ervoor dat de situatie of het probleem gedragen wordt door de hele organisatie.

3. Zorg dat je vasthoudt aan je plan
Niet alle medewerkers staan te springen op verandering. Sommige zullen het er mee eens zijn, blij zijn, maar er zullen ook veel medewerkers zijn die het heel vervelend vinden en daarmee de planning zullen vertragen. Zorg daarom dat jij als leidinggevende vasthoudt aan de planning en daardoor het plan zoals het er ligt door kan gaan. Ga wel het gesprek aan met de medewerkers, ieders gevoel en mening telt en mag gehoord worden. Door het gesprek aan te gaan zorg je voor minder onrust op de werkvloer en de medewerkers zullen zich meer begrepen voelen.

4. Zorg dat je project beheersbaar wordt
Een project is vaak groot en jij als leidinggevende hebt grote plannen. Maar niet altijd is zo’n project beheersbaar voor iedereen. Probeer het probleem in kleine stappen te verdelen en stap voor stap te werken naar het einddoel. Op deze manier kun je de medewerkers betrekken bij de plannen en zullen ze de plannen beter begrijpen.

5. Faciliteer een verandering
Een verandering vindt uiteindelijk vaak plaats op de werkvloer. De medewerker op de werkvloer bepaalt immers het succes. Zorg er daarom voor dat je een verandering of het project faciliteert, dit zorgt ervoor dat het sneller verloopt. Als een medewerker de middelen krijgt die hij/zij nodig heeft voor het veranderen van de situatie, zal dit weer zorgen voor meer begrip.

6. De onafhankelijke Interim Manager
Een interim managers heeft als grote voordeel dat hij/zij een onafhankelijk persoon is binnen de organisatie en geen rekening hoeft te houden met de politiek die er speelt binnen de organisatie. Een leidinggevende binnen de organisatie werkt vaak aan langdurige relaties met de medewerkers, dit is iets wat een interim manager niet hoeft te doen. Zíjn of haar project is namelijk afgebakend en duurt voor een periode. Een interim manager zorgt er voor dat hij binnen iedere afdeling van het bedrijf op korte termijn goede relaties opbouwt. Zo steunt iedereen binnen een bedrijf zijn/haar project.

 

adminDe Interim Manager