Waarom Syngo?

Businesspartner
Middels ons grote netwerk dragen wij op integere wijze zorg voor invulling van financiële interim posities op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hierbij wordt de opdrachtgever volledig ontzien van zorgen betreffende de (voor)selectie in het tegengaan van onderbezetting, het oplossen van financiële vraagstukken of het verzorgen van volledige managementherstructureringen.

 

Onze Expertises

 

Software
•    Implementatie ERP
•    Optimalisatie ERP
•    Automatiseren van financiële processen


Accounting
•    Samenstellen jaarrekening
•    Verzorgen kostprijscalculaties
•    Opstellen cashmanagement, verbeteren werkkapitaal
•    Verzorgen periodieke rapportages (evt. inclusief consolidatie)
•    Zelfstandig voeren van (salaris-)administratie inclusief fiscale en CBS aangiftes
•    Conversietrajecten IFRS/Gaap


Business Control
•    Opzetten planning & controlcyclus
•    Opstellen business cases
•    Optimaliseren managementinformatie
•    Optimaliseren forecastplanning
•    Project Control


AO/IC
•    Optimaliseren en herstructureren administraties
•    Optimaliseren Administratieve Organisatie
•    Procesbeschrijvingen en handleidingen opstellen
•    Opzetten Financial Shared Service Centre


Fusies & overnames
•    Insourcen administraties
•    Begeleiden overnames
•    Verzorgen dataroom tbv due dilligence
•    Carve out van een bedrijfsonderdeel
•    Post merger integraties
 
Vervanging c.q. capaciteitsvraagstukken
•    Bij ziekte van Assistent Controller, Financial Controller, Business Controller of Finance Manager
•    Bij vertrek van Assistent Controller, Financial Controller, Business Controller of Finance Manager
•    Bij Zwangerschaps-/ouderschapsverlof 
 
Audit
•    Voorbereiden en begeleiden accountantscontrole
•    Voorbereiden en begeleiden interne audits

Werkwijze
Wij hanteren een transparante en concrete werkwijze.
- Inventarisatie en analyse van de situatie.
- Bepalen key-competenties en samenstellen functieprofiel.
- Benaderen van potentiele kandidaten.
- Beoordelen CV en competenties.
- Beoordelen geschiktheid middels telefonisch interview.
- Beoordeling perfect-fit ratio middels persoonlijk interview.
- Introductie perfecte kandidaten inclusief uitleg en motivatie.
- Monitoren en coördineren van het volledige intakeprocedure bij de opdrachtgever.


Benaderingswijze
Syngo vindt het belangrijk dat zowel opdrachtgevers als professional weet waar beide partijen aan toe zijn. Om deze reden wordt er gekozen voor een persoonlijke en betrokken benaderingswijze. Syngo is dan ook altijd op de hoogte van actualiteiten bij zowel bedrijf als professional.


Opvolging
Na een succesvolle bemiddeling dragen wij zorg voor sterke nazorg. Hierbij zullen wij gedurende de duur van de opdracht proactief communiceren met zowel opdrachtgever als professional. Hierdoor zijn wij in staat om vorderingen en verwachtingen te coördineren en sturen daar waar nodig.