Waarom Syngo?

Businesspartner
Middels ons grote netwerk dragen wij op integere wijze zorg voor invulling van financiële interim posities op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hierbij wordt de opdrachtgever volledig ontzien van zorgen betreffende de (voor)selectie in het tegengaan van onderbezetting, het oplossen van financiële vraagstukken of het verzorgen van volledige managementherstructureringen.

Werkwijze
Wij hanteren een transparante en concrete werkwijze.
- Inventarisatie en analyse van de situatie.
- Bepalen key-competenties en samenstellen functieprofiel.
- Benaderen van potentiele kandidaten.
- Beoordelen CV en competenties.
- Beoordelen geschiktheid middels telefonisch interview.
- Beoordeling perfect-fit ratio middels persoonlijk interview.
- Introductie perfecte kandidaten inclusief uitleg en motivatie.
- Monitoren en coördineren van het volledige intakeprocedure bij de opdrachtgever.


Benaderingswijze
Syngo vindt het belangrijk dat zowel opdrachtgevers als professional weet waar beide partijen aan toe zijn. Om deze reden wordt er gekozen voor een persoonlijke en betrokken benaderingswijze. Syngo is dan ook altijd op de hoogte van actualiteiten bij zowel bedrijf als professional.


Opvolging
Na een succesvolle bemiddeling dragen wij zorg voor sterke nazorg. Hierbij zullen wij gedurende de duur van de opdracht proactief communiceren met zowel opdrachtgever als professional. Hierdoor zijn wij in staat om vorderingen en verwachtingen te coördineren en sturen daar waar nodig.